| | |
A | A | A
Poniedziałek, 1 sierpnia 2016

Protest w związku z wypowiedziami Minister Edukacji Narodowej i Prezesa IPN

Protest w związku z wypowiedziami Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej o sprawach pogromu kieleckiego oraz kandydata na Prezesa - obecnie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - dra Jarosława Szarka o bezpośrednich wykonawcach mordu na Żydach w Jedwabnem.

 

Zgodnie z informacją przekazaną przez podmiot wnoszący protest poparło 329 osób.


Wnoszący zostali poinformowani, że zaprezentowane w piśmie stanowisko zostało odnotowane. Jednocześnie wskazano, że Kierownictwo Kancelarii zostało poinformowane o treści protestu.


Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich udzielając odpowiedzi autorom listu powołało się na wystąpienie Pana Prezydenta z okazji 70. rocznicy pogromu kieleckiego, podczas którego powiedział: „(…)chcę podkreślić z całą mocą: nie ma żadnego usprawiedliwienia dla antysemickiej zbrodni. Nie ma i nie będzie! Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla takiej sytuacji, kiedy jeden człowiek podnosi rękę na drugiego, bezbronnego, niewinnego. To się nigdy nie może zdarzyć w praworządnym państwie.(…)”.


Ponadto Biuro poinformowało, że 4 lipca br. w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy o nadaniu Orderów Odrodzenia Polski osobom zasłużonym w badaniu i upamiętnianiu prawdy na temat tragicznych wydarzeń w Kielcach z 4 lipca 1946 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni zostali: Pan Grzegorz Berendt i Pani Bożena Szaynok. Dekoracji dokonał Pan Minister Wojciech Kolarski podczas uroczystego otwarcia konferencji ,,Antysemityzm jako narzędzie komunizmu. Pytania – hipotezy – interpretacje”, zorganizowanej przez Narodowe Centrum Kultury, Instytut Pamięci Narodowej Delegaturę w Kielcach oraz Europejską Sieć Pamięć i Solidarność.


Pragniemy także dodać, że w przypadku zajęcia przez Pana Prezydenta stanowiska w konkretnej sprawie informacje są przedstawiane w oficjalnych komunikatach Kancelarii Prezydenta RP, które są publikowane w prasie oraz na stronie internetowej prezydenta www.prezydent.pl.


Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.
 

Poleć znajomemu

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 01-08-2016
Osoba udostępniająca na stronie: Małgorzata Kołodzińska
Data ostatniej modyfikacji: 29-08-2016
Osoba modyfikująca: Małgorzata Kołodzińska