| | |
A | A | A
Środa, 17 sierpnia 2016

Petycja w sprawie zniesienia zmiany czasu urzędowego w okresie letnim

Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich  poinformowało podmiot wnoszący o zapoznaniu się z wyrażanymi w petycji postulatami.

 

Jednocześnie wskazano, że obowiązujący czas w Rzeczypospolitej Polskiej reguluje ustawa z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r., nr 16, poz. 144) oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2012-2016 (Dz. U. 2012r., poz. 33).

 

Polska jest także zobligowana do stosowania przepisów unijnych w tym zakresie tj. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2000/84/WE z  19 stycznia 2001 r. w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego, która nakazuje Państwom Członkowskim przeprowadzanie zmian czasu.

 

W związku z upływem czasu obowiązywania wskazanego wyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, obecnie Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu środkowoeuropejskiego w latach 2017-2021. Z jego treścią można zapoznać się na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12289305  oraz na stronie serwisu Ministerstwa Rozwoju: http://www.konsultacje.gov.pl/node/4293 .

 

Ponieważ organem przede wszystkim właściwym do rozpatrzenia proponowanych przez Stowarzyszenie Interesu Społecznego „Wieczyste” zmian w ustawie o czasie urzędowym jest Minister  Rozwoju, dlatego petycja została zgodnie z właściwością przesłana do rozpatrzenia kierowanemu przez niego resortowi.

 

 

Wnoszący petycję: Stowarzyszenie Interesu Społecznego „Wieczyste”, osoba reprezentująca wnoszącego: Prezes Stowarzyszenia Pan Daniel Alain Korona.

Poleć znajomemu

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 17-08-2016
Osoba udostępniająca na stronie: Małgorzata Kołodzińska
Data ostatniej modyfikacji: 03-10-2016
Osoba modyfikująca: Małgorzata Kołodzińska