| | |
A | A | A
Wtorek, 23 sierpnia 2016

Apel o skierowanie przez Prezydenta RP wniosku do TK o zbadanie zgodności z Konstytucją art. 137 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o TK (Dz. U. z 2015r., poz. 1064).

Petycja została przekazana w celu rozpatrzenia do Biura Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta RP. 

 

Wnoszący został poinformowany, że ustawa z dnia 25 czerwca 2015 o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 293) weszła w życie z dniem 30 sierpnia 2015 r. i została uchylona z dniem 16 sierpnia 2016 r. w związku z wejściem w życie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym przyjętej w dniu 22 lipca 2016 r. (Dz.U. poz.1157). Przepis końcowy ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym stanowi, że wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, które nastąpiło w dniu 1 sierpnia 2016 r.

 

Ponadto wskazano, że przedmiotem kontroli Trybunału Konstytucyjnego mogą być, co do zasady, tylko akty normatywne (zawarte w nich normy), które mają charakter obowiązujący. Oznacza to, że normy te znajdują się już w systemie obowiązującego prawa. Wyjątkiem jest kontrola uprzednia (wnioski prewencyjne Prezydenta RP) oraz możliwość kontroli aktów normatywnych, które utraciły moc obowiązującą przed wydaniem orzeczenia, jeżeli wydanie orzeczenia jest konieczne dla ochrony konstytucyjnych wolności i praw (art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym).

 

 

W opinii Biura Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta RP, w przypadku art. 137 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym występuje przesłanka umorzenia postępowania, jaką stanowi utrata mocy obowiązującej kwestionowanego aktu normatywnego (zawartej w nim normy prawnej). Ze względu na tę okoliczność, nie jest dopuszczalne wydanie przez Trybunał Konstytucyjny orzeczenia w sprawie zgodności z Konstytucją wskazanego w petycji przepisu uchylonej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

 

Wnoszący petycję: Roman Jacek Arseniuk

Poleć znajomemu

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 23-08-2016
Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Pawlak
Data ostatniej modyfikacji: 17-10-2016
Osoba modyfikująca: Katarzyna Pawlak