| | |
A | A | A
Wtorek, 11 października 2016

Apel o skierowanie przez Prezydenta RP wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym

Petycja została przekazana w celu rozpatrzenia do Biura Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta RP.

 

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej udzieliła wnoszącemu odpowiedzi wyjaśniając, co następuje.

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 293), po ogłoszeniu w dzienniku urzędowym (pod adresem publikacyjnym: Dz. U. z 2015 r. poz. 1064), weszła w życie z dniem 30 sierpnia 2015 r. Została ona następnie uchylona, z dniem 16 sierpnia 2016 r., mocą art. 91 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U poz. 1157).

 

Jednocześnie informujemy, że przedmiotem kontroli Trybunału Konstytucyjnego mogą być, co do zasady, tylko akty normatywne (zawarte w nich normy), które mają charakter obowiązujący. W drodze wyjątku, na mocy art. 122 ust. 3 Konstytucji RP, przed podpisaniem ustawy Prezydent Rzeczypospolitej może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności ustawy z Konstytucją. Art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym dopuszcza ponadto możliwość wydania orzeczenia o akcie normatywnym, który utracił moc obowiązującą przed wydaniem orzeczenia, jeżeli wydanie orzeczenia jest konieczne dla ochrony konstytucyjnych wolności i praw.

 

Jeżeli więc akt normatywny w zakwestionowanym zakresie utracił moc obowiązującą przed wydaniem orzeczenia, Trybunał umarza postępowanie w sprawie (art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym). W konsekwencji utraty mocy obowiązującej ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym, wydanie orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny w przedmiocie zgodności art. 21 ust. 1 tej ustawy z art. 194 ust. 1 Konstytucji RP nie jest dopuszczalne.

 

Wnoszący petycję: Roman Jacek Arseniuk

Poleć znajomemu

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 11-10-2016
Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Pawlak
Data ostatniej modyfikacji: 23-12-2016
Osoba modyfikująca: Małgorzata Kołodzińska