| | |
A | A | A
Piątek, 19 lutego 2016

Petycja ws. ustanowienia Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa Narodu Polskiego i Zagłady Polski - International Genocide of Polish Nation and Extermination of Polish State Remembrance Day

Wnoszący proponują, aby w rocznicę wkroczenia wojsk radzieckich do niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz – 27 stycznia obchodzony był Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa Narodu Polskiego i Zagłady Polski - International Genocide of Polish Nation and Extermination of Polish State Remembrance Day.


Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich poinformowało wnoszących o zapoznaniu się z wyrażoną w petycji propozycją. Jednocześnie wskazało, że ustanowienie konkretnego dnia świętem o proponowanym w petycji ponadpaństwowym znaczeniu, dokonywane jest zazwyczaj przez organizacje międzynarodowe i wymaga działań o charakterze dyplomatycznym.


Ponadto Biuro poinformowało piszących, że 8 czerwca 2006 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę, na mocy której ustanowiony został Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych, który obchodzony jest 14 czerwca w rocznicę przybycia do KL Auschwitz pierwszego masowego transportu więźniów.


Przedstawiona w petycji propozycja została przekazana do wiadomości i stosownego wykorzystania merytorycznym komórkom Kancelarii.


Jednocześnie odnosząc się do poruszonych w korespondencji kwestii wskazano, że o obraźliwych dla Polaków wypowiedziach i sformułowaniach związanych z historią II wojny światowej, które publikowane są w światowych mediach, można informować polskie służby zagraniczne (Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ambasady i Konsulaty RP) , które na bieżąco podejmują w takich przypadkach przewidziane prawem działania. Szczegółowe informacje na temat tych interwencji można odnaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.msz.gov.pl w zakładce „Przeciw polskim obozom”.


Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.
 
 

 

Poleć znajomemu

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 19-02-2016
Osoba udostępniająca na stronie: Paweł Łukaszewicz
Data ostatniej modyfikacji: 12-04-2016
Osoba modyfikująca: Paweł Łukaszewicz