| | |
A | A | A
Środa, 2 marca 2016

Apel o zainicjowanie przez Prezydenta RP referendum w sprawie przystąpienia przez Polskę do umowy TTIP

Wnoszący proponuje aby Polacy w referendum odpowiedzieli na pytanie „Czy jesteś przeciw na przystąpieniu Polski do umowy TTIP (Transatlantic Trade and Inyestment Partnership - Transatlantyckie Porozumienie Handlowo-Inwestycyjne - znane także jako Transatlantyckie Porozumienie o Strefie Wolnego Handlu”.


Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich poinformowało wnoszącego o zapoznaniu się z wyrażonym w petycji postulatem oraz poddaniu go analizie.


Jednocześnie wskazano, że kwestia zakładanej liberalizacji handlu między Unią Europejską a USA w umowie TTIP oraz możliwych szans i zagrożeń dla wybranych sektorów polskiej gospodarki, tj. wydobywczo-energetycznego i rolno-spożywczego była przedmiotem pytań bieżących (pytanie nr 133) skierowanych do Prezesa Rady Ministrów przez posłów Sylwestra Chruszcza i Krzysztofa Sitarskiego podczas ostatniego 16. Posiedzenia Sejmu RP. Odpowiedzi na pytanie udzielił 13 kwietnia 2016 roku Pan Radosław Domagalski-Łabędzki - podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju.

 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/WypowiedziPytania.xsp?documentId=3344035EAF95FEC6C1257F9400453567&posiedzenie=16&odp .


Wnoszący petycję: Grzegorz Pluciński
 

Poleć znajomemu

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 02-03-2016
Osoba udostępniająca na stronie: Paweł Łukaszewicz
Data ostatniej modyfikacji: 19-04-2016
Osoba modyfikująca: Paweł Łukaszewicz