| | |
A | A | A
Środa, 3 lutego 2016

Petycja w sprawie zmiany art. 125 pkt. 2 Konstytucji

Postulat zmiany Konstytucji w zakresie zwoływania referendum ogólnokrajowego. Wnoszący proponuje aby prawo do zarządzenia referendum ogólnokrajowego miała co najmniej 1/3 ustawowej liczby posłów Sejmu RP lub Prezydent Rzeczypospolitej za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.


Obecnie art. 125 pkt 2 Konstytucji brzmi: „Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub Prezydent Rzeczypospolitej za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów”.


Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich poinformowało wnoszącego o zapoznaniu się z wyrażanymi w petycji propozycjami oraz poddaniu ich analizie.


Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.
 

 

Poleć znajomemu

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 03-02-2016
Osoba udostępniająca na stronie: Paweł Łukaszewicz
Data ostatniej modyfikacji: 19-04-2016
Osoba modyfikująca: Paweł Łukaszewicz