Menu rozwijane

01.06.2016
1 czerwca 2016 roku Minister Wojciech Kolarski Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP odebrał petycję dotyczącą zainicjowania prac nad projektem ustawy mającej na celu ograniczenie pracy w niedzielę, przede wszystkim w handlu.
31.05.2016
Od 31 maja 2016 roku do KPRP zaczęły napływać jednobrzmiące apele o podjęcie przez Prezydenta RP wszelkich działań zmierzających do wznowienia przerwanej odbudowy Pałacu Saskiego i Pałacu Brühla przy placu marsz. Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
27.05.2016
Prośba o wsparcie petycji skierowanej do Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej w sprawie utrzymania nauczania ramowego w Zespole Szkół im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie RP w Atenach.
25.05.2016
Autorzy petycji oczekują przyjęcia przez Prezydenta RP ślubowania od trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm poprzedniej kadencji.
19.05.2016
Biuro Dialogu i Inicjatywy Obywatelskich Kancelarii Prezydenta RP zarejestrowało 125 pism kierowanych do Prezydenta RP w ramach zorganizowanej akcji społecznej - STOP dopalaczom w Polsce.
18.05.2016
Biuro Dialogu i Inicjatywy Obywatelskich Kancelarii Prezydenta RP zarejestrowało 343 pisma nadsyłane m.in. do Prezydenta RP w ramach zorganizowanej akcji: „Realizujmy konstytucyjne zadania ochrony życia rodzinnego”.
10.05.2016
Do Kancelarii Prezydenta RP wpłynęły liczne apele, w tym 227 jednobrzmiących petycji o ustanowienie dnia 14 kwietnia świętem narodowym – na pamiątkę Chrztu Polski.
10.05.2016
10 maja br. przedstawiciele Biura Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich przyjęli petycję od Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego zawiązanego przez Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami.
13.04.2016
Przedmiot petycji był już rozpatrywany przez Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich.
11.04.2016
Wnoszący apelują o wprowadzenie uregulowań prawnych dotyczących zasad lokalizacji energetyki wiatrowej w bezpiecznych odległościach od zabudowań mieszkalnych, form ochrony przyrody i form ochrony kulturowej.
25.03.2016
Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich poinformowało wnoszącego o zapoznaniu się z wyrażonym w petycji opiniami i zastrzeżeniami.
07.03.2016
Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich poinformowało wnoszącego o zapoznaniu się z wyrażanymi w petycji argumentami i postulatami oraz o podaniu ich dalszym analizom.
03.03.2016
Do Kancelarii Prezydenta RP napłynęły liczne e-maile, listy oraz petycje od osób zaniepokojonych zmianami w państwowej hodowli koni arabskich. W Biurze Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich zarejestrowano 6 303 jednobrzmiących listów otwartych w tej sprawie.
02.03.2016
Wnoszący chcieliby aby Rada była ciałem interdyscyplinarnym skupiającym przedstawicieli organizacji społecznych zajmujących się ochroną zwierząt, prawników specjalizujących się w zakresie praw zwierząt, weterynarzy oraz etyków.
02.03.2016
Wnoszący proponuje aby Polacy w referendum odpowiedzieli na pytanie „Czy jesteś przeciw na przystąpieniu Polski do umowy TTIP (Transatlantic Trade and Inyestment Partnership - Transatlantyckie Porozumienie Handlowo-Inwestycyjne".