| | |
A | A | A
Środa, 5 października 2016

Apel o zainicjowanie przez Prezydenta RP referendum w sprawie wyrażenia przez obywateli zgody na wprowadzenie do Polski wojsk NATO oraz przystąpienia przez Polskę do umowy CETA

Petycja została przekazana do stosownego wykorzystania w bieżących pracach Biuru Spraw Zagranicznych oraz Biuru Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta RP. 
Poniedziałek, 26 września 2016

Petycja wielokrotna

Wnoszący domagają się ratyfikacji przez Polskę Protokołu fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka w sprawie procedury składania zawiadomień, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku w dniu 19 grudnia 2011 r. 
Sobota, 10 września 2016

Petycja wielokrotna

Apel o wycofanie z Sejmu prezydenckiego projektu ustawy o zwrocie niektórych świadczeń wynikających z umów kredytu i pożyczki. 
Wtorek, 6 września 2016

Petycja wielokrotna

Wnoszący apelują o zainicjowanie zmian w ustawie Prawo o ustroju sadów powszechnych w zakresie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów. Do dnia 12 września br. odnotowano 90 apeli w tej sprawie. 
Wtorek, 23 sierpnia 2016

Apel o skierowanie przez Prezydenta RP wniosku do TK o zbadanie zgodności z Konstytucją art. 137 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o TK (Dz. U. z 2015r., poz. 1064).

Petycja została przekazana w celu rozpatrzenia do Biura Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta RP. 
Wtorek, 23 sierpnia 2016

Apel o przyjęcie przez Prezydenta RP ślubowania od trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm poprzedniej kadencji

Jest to kolejna petycja dotycząca sytuacji związanej z Trybunałem Konstytucyjnym, zawierająca opinie, zastrzeżenia oraz propozycje rozwiązania istniejącej sytuacji. 
Środa, 17 sierpnia 2016

Petycja w sprawie zniesienia zmiany czasu urzędowego w okresie letnim

Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich poinformowało podmiot wnoszący o zapoznaniu się z wyrażanymi w petycji postulatami. Jednocześnie wskazano, że obowiązujący czas w Rzeczypospolitej Polskiej reguluje ustawa. 
Środa, 17 sierpnia 2016

Petycja w sprawie liberalizacji prawa do posiadania broni

Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich poinformowało wnoszącego o zapoznaniu się z wyrażanymi w petycji postulatami. Jednocześnie wskazano, że petycja została przekazana do wiadomości i stosownego wykorzystania Biuru Bezpieczeństwa Narodowego. 
POPRZEDNIA 1234567  
Poleć znajomemu