Menu rozwijane

24.02.2016
24 lutego 2016 roku Minister Wojciech Kolarski odebrał petycję dotyczącą wydobycia, zidentyfikowania i godnego upamiętnienia Bohaterów Polskiego Podziemia Niepodległościowego spoczywających w dołach śmierci na terenie Cmentarza Powązkowskiego.
19.02.2016
Wnoszący proponują, aby w rocznicę wkroczenia wojsk radzieckich do niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz – 27 stycznia obchodzony był Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa Narodu Polskiego i Zagłady Polski.
18.02.2016
Petycje dotyczące wprowadzenia zmian w ustawie o rencie socjalnej oraz ustawie o świadczeniach rodzinnych w zakresie podwyższenia kwoty renty socjalnej i zasiłku pielęgnacyjnego.
11.02.2016
Problem dotyczący byłych pracowniczych mieszkań zakładowych znany jest Kancelarii Prezydenta RP. W tej sprawie 1 grudnia 2015 roku pracownicy Biura Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich spotkali się ze stroną społeczną.
03.02.2016
Petycja w sprawie zniesienia ustawy z dnia 7 lutego 2014 roku o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
03.02.2016
Postulat zmiany Konstytucji w zakresie zwoływania referendum ogólnokrajowego.
02.02.2016
Apel o przywrócenie prokuratorowi Andrzejowi Witkowskiemu śledztwa w sprawie wyjaśnień okoliczności śmierci zbrodni popełnionej na księdzu Jerzym Popiełuszce.
28.01.2016
Wnoszący został poinformowany, że udostępnianie i wykorzystywanie zdjęć Kancelarii Prezydenta RP odbywa się według zasad wskazanych na stronie internetowej www.prezydent.pl - podstrona Prawa autorskie.
07.01.2016
Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich poinformowało wnoszącego o zapoznaniu się z wyrażanymi w petycji propozycjami. Jednocześnie wskazano, że propozycja ustanowienia Wielkiego Piątku dniem wolnym od pracy została przekazana kierownictwu Kancelarii.
05.01.2016
Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich poinformowało wnoszącego o zapoznaniu się z wyrażanymi w petycji propozycjami o wykorzystaniu ich w dalszych pracach urzędu.