| | |
A | A | A
Piątek, 27 maja 2016

Petycja w sprawie Zespołu Szkół im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie RP w Atenach

Prośba o wsparcie petycji skierowanej do Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej w sprawie utrzymania nauczania ramowego w Zespole Szkół im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie RP w Atenach. 
Środa, 25 maja 2016

Petycja „Obywatele w obronie Konstytucji”

Autorzy petycji oczekują przyjęcia przez Prezydenta RP ślubowania od trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm poprzedniej kadencji. 
Czwartek, 19 maja 2016

Petycja wielokrotna

Biuro Dialogu i Inicjatywy Obywatelskich Kancelarii Prezydenta RP zarejestrowało 125 pism kierowanych do Prezydenta RP w ramach zorganizowanej akcji społecznej - STOP dopalaczom w Polsce. 
Środa, 18 maja 2016

Petycja wielokrotna

Biuro Dialogu i Inicjatywy Obywatelskich Kancelarii Prezydenta RP zarejestrowało 343 pisma nadsyłane m.in. do Prezydenta RP w ramach zorganizowanej akcji: „Realizujmy konstytucyjne zadania ochrony życia rodzinnego”. 
Wtorek, 10 maja 2016

Petycja w sprawie pozostawienie obecnej regulacji prawnej w zakresie obowiązku ogłaszania przetargów na odbiór odpadów przez gminy

10 maja br. przedstawiciele Biura Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich przyjęli petycję od Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego zawiązanego przez Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami. 
Wtorek, 10 maja 2016

Petycja wielokrotna

Do Kancelarii Prezydenta RP wpłynęły liczne apele, w tym 227 jednobrzmiących petycji o ustanowienie dnia 14 kwietnia świętem narodowym – na pamiątkę Chrztu Polski. 
Środa, 13 kwietnia 2016

Petycja dotycząca sytuacji płacowej pracowników cywilnych Wojska Polskiego

Przedmiot petycji był już rozpatrywany przez Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich. 
Poniedziałek, 11 kwietnia 2016

Petycja w sprawie regulacji dla turbin wiatrowych

Wnoszący apelują o wprowadzenie uregulowań prawnych dotyczących zasad lokalizacji energetyki wiatrowej w bezpiecznych odległościach od zabudowań mieszkalnych, form ochrony przyrody i form ochrony kulturowej. 
POPRZEDNIA 1234567  
Poleć znajomemu