Menu rozwijane

16 listopada 2016

Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich  poinformowało wnoszącego o zapoznaniu się z wyrażanymi w petycji postulatami.

Jednocześnie wskazano, że reguły poprawnego konstruowania aktów normatywnych  zostały określone w Zasadach techniki prawodawczej stanowiących załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 283).

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 16-11-2016
Osoba udostępniająca na stronie: Małgorzata Kołodzińska
Data ostatniej modyfikacji: 20-02-2017
Osoba modyfikująca: Małgorzata Kołodzińska