Menu rozwijane

23 grudnia 2016

Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich poinformowało wnoszącego o przekazaniu petycji do Biura Odznaczeń i Nominacji Kancelarii Prezydenta RP.

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 23-12-2016
Osoba udostępniająca na stronie: Małgorzata Kołodzińska
Data ostatniej modyfikacji: 21-02-2018
Osoba modyfikująca: Beata Zubowicz