Menu rozwijane

22 listopada 2016

Wnoszący postuluje o skierowanie przez Prezydenta RP do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz  ustawy-Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (druk sejmowy 826 i 827).

Autor petycji przede wszystkim przedstawia swoje uwagi i zastrzeżenia do treści art. 144 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich poinformowało nadawcę o zapoznaniu się z wyrażanymi w petycji postulatami, które zgodnie z kompetencjami zostały przekazane do Biura Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta RP.

1 grudnia 2016 roku Prezydent RP Prezydent RP podpisał : ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawę z dnia 16 listopada 2016 r.  Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

W zawiązku z podpisaniem przez Prezydenta ww. ustaw, 5 grudnia 2016 roku wnoszący nadesłał informację o podtrzymaniu petycji w zakresie skierowania przez Prezydenta RP wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w celu zbadania ich zgodności z Konstytucją. Pismo to zostało również przekazana do Biura Prawa i Ustroju KPRP.

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 22-11-2016
Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Pawlak
Data ostatniej modyfikacji: 02-01-2017
Osoba modyfikująca: Katarzyna Pawlak