Menu rozwijane

10 listopada 2016

Do Kancelarii Prezydenta RP wpłynęło kilka e-maili i listów władz samorządowych, a także petycja od mieszkańców gminy Suszec oraz przedstawicieli pracowników Kopalni Węgla Kamiennego „Krupiński” w sprawie przekazania kopalni do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Do nadesłanej w tej sprawie do Prezydenta RP petycji załączono listy zawierające ponad 2 000 podpisów, osób popierających działania samorządu i strony społecznej przeciwko przekazaniu kopalni do Spółki Restrukturyzacji Kopalń.

Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich zwróciło się zgodnie z właściwością do Ministerstwa Energii z prośbą o poinformowanie Kancelarii Prezydenta RP o podjętych przez Ministerstwo działaniach i zajętym stanowisku.

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 10-11-2016
Osoba udostępniająca na stronie: Małgorzata Kołodzińska
Data ostatniej modyfikacji: 25-12-2016
Osoba modyfikująca: Małgorzata Kołodzińska