Menu rozwijane

15 grudnia 2016

W ramach zorganizowanej akcji społecznej do Kancelarii Prezydenta RP od 15 grudnia 2016 roku zaczęły napływać jednobrzmiące petycje w sprawie stworzenia korytarzy humanitarnych umożliwiających ewakuację ludności z objętej wojną domową Syrii, w tym mieszkańców Aleppo.

Do 28 grudnia 2016 roku wpłynęło drogą elektroniczną łącznie 226 takich apeli. Ponadto, w dniu 2 stycznia 2017 roku  pocztą tradycyjną nadesłano 16 wyrazów poparcia dla tej akcji.

O zawartym w petycji postulacie Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich poinformowało Biuro Spraw Zagranicznych KPRP.

Jednocześnie Biuro zwróciło się zgodnie z właściwością do Ministerstwa Sprawa Zagranicznych z prośbą o poinformowanie Kancelarii Prezydenta RP o podjętych dotychczas działaniach i zajętym stanowisku. O treści petycji powiadomiono także Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Wnoszący petycję: większość petycji nie zawierało zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Nadawcy, którzy wyrazili zgodę na ujawnienie na stronie internetowej informacji o swoich danych osobowych: Anna Czarnota, Katarzyna Szwed, Aleksandra Szmidt, Joanna Martynuska.

Pliki do pobrania

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 15-12-2016
Osoba udostępniająca na stronie: Beata Zubowicz
Data ostatniej modyfikacji: 21-02-2018
Osoba modyfikująca: Beata Zubowicz