Menu rozwijane

23 grudnia 2016

Petycja została przekazana do wiadomości i stosownego wykorzystania Biuru Prawa i Ustroju KPRP.

9 stycznia 2017 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 23-12-2016
Osoba udostępniająca na stronie: Beata Zubowicz
Data ostatniej modyfikacji: 21-02-2018
Osoba modyfikująca: Beata Zubowicz