Menu rozwijane

31 października 2016

29 listopada br. Pan Prezydent podpisał ustawę z dnia 29 listopada 2016 roku o zmianie ostawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Ustawa m.in. zmienia zasadę naliczania kwoty zmniejszającej podatek w zależności od wysokości dochodów podatnika. Przyjęto zasadę degresywnej kwoty zmniejszającej podatek, a wiec malejącej wraz ze wzrostem dochodów podatnika.

Pan Prezydent zakłada, że kwota wolna będzie miała faktycznie wysokość co najmniej ośmiu tysięcy  złotych, ale będzie to następowało w formie stopniowego jej podwyższania. 4 grudnia br., w  programie „Kawa na ławę” TVN24, Prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że: „(…) poniesienie kwoty wolnej do 6,6 tys. zł, to pierwszy krok do pełnej realizacji obietnicy złożonej w wyborach”.

Ponadto, w Sejmie RP znajduje się złożony 30 listopada 2015 roku prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk sejmowy 51), którego podstawowym celem jest zwiększenie kwoty wolnej od opodatkowania do 8 002 zł .

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 31-10-2016
Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Pawlak
Data ostatniej modyfikacji: 02-01-2017
Osoba modyfikująca: Katarzyna Pawlak