19 grudnia 2016

19 grudnia 2016 roku przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego podczas spotkania z Panią Małgorzatą Sadurską - Szefem Kancelarii Prezydenta RP, Panem Wojciechem Kolarskim - Podsekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta RP oraz Panią Małgorzatą Paprocką - Dyrektor Biura Prawa i Ustroju złożyli petycję zawierającą wniosek o niepodpisywanie przez Prezydenta RP ustaw oświatowych przyjętych przez Sejm RP 14 grudnia 2016 roku oraz o zarządzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie reformy systemu oświaty w Polsce. Wraz z petycją przekazano paczki zawierające ponad 250 tysięcy podpisów osób popierających utrzymanie obecnego ustroju szkolnego, które zostały zebrane w ramach akcji „Razem dla gimnazjum”.

Petycja została przekazana do Biura Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta RP.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 19-12-2016
Osoba udostępniająca na stronie: Małgorzata Kołodzińska
Data ostatniej modyfikacji: 21-02-2018
Osoba modyfikująca: Beata Zubowicz