| | |
A | A | A
Środa, 13 grudnia 2017

Petycja dotycząca Kodeksu pracy

Autor petycji zwraca się do Prezydenta RP z apelem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu nowelizację ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie nadania nowego brzmienia ustawowej definicji słowu pracownik. 
Środa, 13 grudnia 2017

Petycja dotycząca ustawy o ochronie osób i mienia

Autor petycji zwraca się do Prezydenta RP z apelem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu nowelizację ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia w części dotyczącej obowiązkowych szkoleń strzeleckich. 
Poniedziałek, 27 listopada 2017

Petycja o wprowadzenie stałej ulgi podatkowej dla seniorów korzystających z sieci Internet w celach prywatnych

Autorzy petycji proponują, aby osoby, które ukończyły 60. rok życia mogły bez ograniczeń zawartych w art. 26 ust. 6h ww. ustawy odliczyć od podatku w rocznym zeznaniu podatkowym koszt poniesiony z tytułu użytkowania sieci Internet. 
Poniedziałek, 27 listopada 2017

Petycja w sprawie ustawy – Kodeks wyborczy

Wnoszący apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy. 
Poniedziałek, 20 listopada 2017

Apel o zawetowanie ustawy z dnia 26 października 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach

Autor petycji oraz 399 Polaków z Białorusi apelują do Prezydenta RP o przekazanie Sejmowi do ponownego rozpatrzenia ustawy z dnia 26 października 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach. 
Piątek, 17 listopada 2017

Petycja w sprawie opodatkowania przychodów uzyskiwanych z działalności przekładowej

Wnoszący krytycznie oceniają pominięcie działalności przekładowej (profesji tłumaczy) przez ustawodawcę w dodanym ust. 9b do art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
Poniedziałek, 30 października 2017

Petycja w sprawie ustawy o partiach politycznych

Wnoszący apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o partiach politycznych. 
Poniedziałek, 23 października 2017

Petycja o umożliwienie osobom niepełnosprawnym powyżej 75. roku życia zachowania prawa do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego

Wnoszący apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji art. 16 ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 
1234567  8
Poleć znajomemu