| | |
A | A | A
Środa, 17 maja 2017

Petycja w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (druk sejmowy 1105)

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego zwrócił się do Prezydenta RP o podjęcie działań mających na celu niedopuszczenie do uchwalenia i wejścia w życie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.

 

Informacje o przebiegu prac legislacyjnych nad ww. ustawą znajdują się na stronie internetowej Sejmu RP: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=C3FE42A50274D0E6C1258080004C54AD

 

10 sierpnia br. Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało wnoszących o zapoznaniu się z wyrażanymi w petycji opiniami i postulatami. Jednocześnie wskazano, że uchwalenie ustawy oraz jej ostateczny kształt zależy wyłącznie od decyzji parlamentu. Do Prezydenta RP kierowane są ustawy, które przeszły całą drogę legislacyjną, czyli po przygotowaniu projektu ustaw przez właściwe organy, po pracach komisji sejmowych, debacie w Sejmie i Senacie oraz uchwaleniu ich przez parlament. Jak wynika z informacji dostępnych na stronie internetowej Sejmu RP, w dniu udzielenia odpowiedzi, prace nad ww. ustawą nie zostały zakończone.

 
Wnoszący petycję: Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Poleć znajomemu

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 17-05-2017
Osoba udostępniająca na stronie: Beata Zubowicz
Data ostatniej modyfikacji: 19-02-2018
Osoba modyfikująca: Beata Zubowicz