| | |
A | A | A
Poniedziałek, 8 maja 2017

Petycja wielokrotna

W odpowiedzi na wystąpienie Prezydenta RP Andrzeja Dudy w dniu 3 maja 2017 roku, w którym zachęcił obywateli do podjęcia debaty na temat kształtu nowej Konstytucji RP, w ramach zorganizowanej akcji społecznej do Kancelarii Prezydenta RP od 8 maja br. zaczęły napływać jednobrzmiące apele o zmianę art. 38 Konstytucji przez doprecyzowanie prawnych gwarancji ochrony życia, od poczęcia do naturalnej śmierci.


W okresie od 8 maja do 5 czerwca 2017 roku wpłynęły drogą elektroniczną 1294 jednobrzmiące e-maile w tej sprawie.


O zawartym w petycji postulacie Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało kierownictwo Kancelarii, w tym pełnomocnika Prezydenta RP ds. referendum konstytucyjnego.


Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Poleć znajomemu

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 08-05-2017
Osoba udostępniająca na stronie: Małgorzata Kołodzińska
Data ostatniej modyfikacji: 20-02-2018
Osoba modyfikująca: Beata Zubowicz