Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 29 maja 2017

Petycja w sprawie zmiany Konstytucji w zakresie Art. 70 ust. 2.

Wnoszący zwraca się do Głowy Państwa z prośbą o podjęcie inicjatywy w zakresie nowelizacji art. 70 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który obecnie brzmi:

 

Art. 70 ust. 2. Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna. Ustawa może dopuścić świadczenie niektórych usług edukacyjnych przez publiczne szkoły wyższe za odpłatnością.

 

Autor petycji proponuje aby po zmianie brzmiał on:

 

„Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna. Usługi edukacyjne realizowane przez publiczne szkoły wyższe są finansowane przez Skarb Państwa.”

 

 

Biuro Dialogu i Korespondencji podziękowało za nadesłane propozycje. Wnoszący został także poinformowany o przekazaniu petycji do Zespołu zajmującego się m.in. porządkowaniem i katalogowaniem opinii i sugestii dotyczących referendum i kierunków zmian przepisów Konstytucji RP pod kątem wykorzystania w pracach referendalnych i późniejszych działaniach legislacyjnych. 

 

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Poleć znajomemu

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 29-05-2017
Osoba udostępniająca na stronie: Beata Zubowicz
Data ostatniej modyfikacji: 19-02-2018
Osoba modyfikująca: Beata Zubowicz