Dodatkowe narzędzia

Piątek, 23 czerwca 2017

Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy legislacyjnej w zakresie nowelizacji Kodeksu karnego i Kodeksu wykroczeń

23 czerwca 2016 roku uczestnicy manifestacji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Dzielny Ojciec.PL złożyli na ręce przedstawicieli Biura Dialogu i Korespondencji petycję w sprawie podjęcia inicjatywy legislacyjnej w zakresie nowelizacji Kodeksu karnego i Kodeksu wykroczeń przez wprowadzenie przepisów penalizujących tzw. alienację rodzicielską, czyli zachowania polegające na celowym izolowaniu dziecka od najbliższej rodziny przez osobę sprawującą nad nim pieczę.

 

O zawartym w petycji postulacie Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało  kierownictwo Kancelarii.

 

Wnoszący petycję zostali poinformowani, że zaprezentowane w korespondencji opinie i propozycje zostały poddane analizie. Petycja została także przekazana do Ministerstwa Sprawiedliwości w celu rozpatrzenia zgłaszanych postulatów.

 

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Poleć znajomemu

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 23-06-2017
Osoba udostępniająca na stronie: Małgorzata Kołodzińska
Data ostatniej modyfikacji: 19-02-2018
Osoba modyfikująca: Beata Zubowicz