| | |
A | A | A
Wtorek, 17 stycznia 2017

Petycja dotycząca podjęcia przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w przedmiocie pełnej rekompensaty za tzw. mienie zabużańskie

Zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 roku o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej art. 13ust. 2. „Zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje się w wysokości równej 20% wartości tych nieruchomości. Wysokość świadczenia pieniężnego stanowi 20% wartości pozostawionych nieruchomości”. Piszący postuluje wprowadzenie pełnej (100%) rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich  poinformowało wnoszącego o zapoznaniu się z wyrażanymi w petycji postulatami.

 

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Poleć znajomemu

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 17-01-2017
Osoba udostępniająca na stronie: Małgorzata Kołodzińska
Data ostatniej modyfikacji: 20-02-2018
Osoba modyfikująca: Katarzyna Pawlak