| | |
A | A | A
Wtorek, 20 czerwca 2017

Petycja dotycząca Zasad techniki prawodawczej oraz art. 139 Konstytucji

Autor petycji postuluje dodanie do § 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” ustępu 2 w brzmieniu: „Przy redagowaniu tekstu prawnego należy uwzględniać prawnicze reguły inferencyjne”.

 

Ponadto w petycji zawarto uwagi i sugestie dotyczące brzmienia art. 139 Konstytucji.

 

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało wnoszącego, że zasady techniki prawodawczej stanowią załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 283). Dlatego petycja została przekazana do rozpatrzenia Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.


Ponadto poinformowano, że przedstawione w petycji spostrzeżenia dotyczące art. 139 Konstytucji, tak jak i inne napływające do Kancelarii uwagi, opinie i postulaty dotyczące kierunków zmiany przepisów Konstytucji RP zostaną rozpatrzone przez specjalistów i ekspertów do tego powołanych.

 

Wnoszący petycję: Roman Jacek Arseniuk

Poleć znajomemu

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 20-06-2017
Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Pawlak
Data ostatniej modyfikacji: 19-02-2018
Osoba modyfikująca: Beata Zubowicz