Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 30 stycznia 2017

Petycja zawierająca apel o zmianę art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych

Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich poinformowało wnoszącego o zapoznaniu się z wyrażonym w petycji apelem o umożliwienie podejmowania dorywczej pracy zarobkowej opiekunom sprawującym opiekę nad chorym dzieckiem i pobierających z tego tytułu świadczenie pielęgnacyjne.


Petycja została przekazana do wiadomości i ewentualnego wykorzystania Zespołowi Analiz Systemowych w Kancelarii Prezydenta RP.

 

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Poleć znajomemu

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 30-01-2017
Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Pawlak
Data ostatniej modyfikacji: 20-02-2018
Osoba modyfikująca: Katarzyna Pawlak