| | |
A | A | A
Czwartek, 13 lipca 2017

Petycja w sprawie zmiany art. 328 Kodeksu postępowania cywilnego

Wnoszący sygnalizuje potrzebę zmiany art. 328 Kodeksu postępowania cywilnego oraz podjęcia inicjatywy ustawodawczej przez Prezydenta RP.

Autor petycji uważa, że sądy powinny wydawać pisemne uzasadnienie do każdego wydawanego wyroku. Obecnie uzasadnienie pisemne wydawane jest na wniosek. Wnoszący przedstawia dwie propozycje nowego brzmienia art. 328 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego:

 

„Sąd uzasadnia na piśmie każdy wyrok w terminie dwutygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji wyroku. Niezwłocznie po sporządzeniu uzasadnienia sąd doręcza wyrok wraz z uzasadnieniem każdej stronie. Jeżeli doręczenie jest możliwe w dniu zamknięcia rozprawy, niezwłocznie po zamknięciu rozprawy przewodniczący informuje o tym obecnych na sali.”

lub:

„Sąd z urzędu wydaje pisemny wyrok wraz z pisemnym uzasadnieniem w terminie dwutygodniowym od dnia zamknięcia rozprawy. Wyrok wraz z uzasadnieniem sąd niezwłocznie doręcza każdej stronie. Jeżeli doręczenie jest możliwe w dniu zamknięcia rozprawy, niezwłocznie po zamknięciu rozprawy przewodniczący informuje o tym obecnych na sali.”

 

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało autora petycji o zapoznaniu się z jej treścią i zgłaszanym postulatem. Jednocześnie petycja została przekazana w celu rozpatrzenia do Ministerstwa Sprawiedliwości. 

 

Wnoszący petycję: Roman Jacek Arseniuk

Poleć znajomemu

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 13-07-2017
Osoba udostępniająca na stronie: Małgorzata Kołodzińska
Data ostatniej modyfikacji: 16-02-2018
Osoba modyfikująca: Beata Zubowicz