| | |
A | A | A
Wtorek, 18 lipca 2017

Petycja wielokrotna

W związku z prowadzonymi w Sejmie pracami nad nowelizacją ustaw związanych z reformą sądownictwa, tj.: ustawy o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustawy o Sądzie Najwyższym do Kancelarii Prezydenta RP od 18 lipca 2017 zaczęły napływać listy, e-maile oraz petycje zawierające opinie, zastrzeżenia oraz apele w tej sprawie.

 

Autorzy nadesłanych w tym czasie petycji apelowali do Prezydenta RP o zawetowanie trzech przedłożonych do podpisu ustaw. Poniżej zamieszczamy skany pism spełniających wymogi ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195).

 

24 lipca 2017 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

 

Natomiast w dniu 31 lipca 2017 roku, na podstawie art. 122 ust. 5 Konstytucji – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odmówił podpisania ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Sądzie Najwyższym, a także ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. oraz o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa niektórych innych ustaw i przekazał je Sejmowi do ponownego rozpatrzenia.

 

O swoich decyzjach Pan Prezydent poinformował osobiście podczas specjalnej konferencji prasowej w dniu 24 lipca 2016 roku, a także w wyemitowanym w tym dniu orędziu do narodu. Treść wypowiedzi Prezydenta została opublikowana na prezydenckiej stronie internetowej www.prezydent.pl .

 

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Poleć znajomemu

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 18-07-2017
Osoba udostępniająca na stronie: Beata Zubowicz
Data ostatniej modyfikacji: 20-02-2018
Osoba modyfikująca: Beata Zubowicz