| | |
A | A | A
Poniedziałek, 31 lipca 2017

Petycja w sprawie podjęcia przez Prezydenta RP inicjatywy wzniesienia Kopca Bitwy Warszawskiej na setną rocznice zwycięstwa w 2020 roku

Petycja w sprawie podjęcia przez Prezydenta RP inicjatywy wzniesienia Kopca Bitwy Warszawskiej na setną rocznice zwycięstwa w 2020 roku.

 

Wnoszący swoją prośbę skierował także do Prezydenta Miasta Radzymina.

 

Wnoszący został poinformowany, że sprawy związane z tworzeniem trwałych upamiętnień (pomników, kopców) oraz wznoszenie tychże należą do wyłącznej właściwości rad gmin, co zostało określone w przepisach, w szczególności w art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym.


Jednocześnie wskazano, że inicjatywy wpisujące się w realizowaną przez Prezydenta RP politykę historyczną, szczególnie w kontekście odzyskania Niepodległości przez Polskę, mogą zostać docenione przez głowę państwa np. przez objęcie honorowym patronatem. Wyjaśniono, że w przypadku pomników, tablic pamiątkowych etc. Prezydent RP nie obejmuje patronatu nad ideą budowy oraz samym procesem ich powstania, może natomiast zdecydować o objęciu patronatem uroczystości odsłonięcia. W kontekście przedłożonej petycji mogłoby to być objęcie patronatem ewentualnej uroczystości wieńczącej budowę Kopca.

 

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Poleć znajomemu

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 31-07-2017
Osoba udostępniająca na stronie: Beata Zubowicz
Data ostatniej modyfikacji: 16-02-2018
Osoba modyfikująca: Beata Zubowicz