Dodatkowe narzędzia

Środa, 2 sierpnia 2017

Apel o zawetowanie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze

Apel o zawetowanie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze.

 

Autorzy petycji apelują do Prezydenta RP o przekazanie Sejmowi do ponownego rozpatrzenia (tzn. o zawetowanie) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze.

 

Petycja została przekazana do wiadomości i stosownego rozpatrzenia Biuru Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta RP. 

 

Wskazana ustawa została 2 sierpnia 2017 roku podpisana przez Prezydenta RP, o czym wnoszący zostali poinformowani odrębnym pismem.

 

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Poleć znajomemu

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 02-08-2017
Osoba udostępniająca na stronie: Beata Zubowicz
Data ostatniej modyfikacji: 16-02-2018
Osoba modyfikująca: Beata Zubowicz