| | |
A | A | A
Wtorek, 8 sierpnia 2017

Petycja dotycząca reformy wymiaru sprawiedliwości

Wnoszący proponuje powołanie Sądów Obywatelskich, do których kompetencji należeć miałoby rozpatrywanie spraw dyscyplinarnych sędziów oraz innych funkcjonariuszy państwowych: policjantów, prokuratorów, komorników itd.

 

Autor petycji został poinformowany, że przekazane przez niego uwagi i propozycje zostały przeanalizowane.

 

25 września br. Pan Prezydent wywiązując się ze złożonej wcześniej deklaracji, przedstawił założenia do nowej wersji projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Głównym celem projektu jest odbudowanie zaufania pomiędzy obywatelami i organami wymiaru sprawiedliwości.

 

Projekt zawiera szereg rozwiązań mających gwarantować transparentność działania Sądu Najwyższego. Wynika to z przyjętego przez projektodawcę założenia, że kontrola społeczna jest najlepszym gwarantem prawidłowego funkcjonowania sądów. Zaproponowano, aby w postępowaniach dyscyplinarnych prowadzonych przed Sądem Najwyższym oraz w sprawach ze skarg nadzwyczajnych orzekały składy sędziowsko-ławnicze. Proponuje się także, aby rozstrzygnięcia w sprawach dyscyplinarnych były publikowane na stronach internetowych. Projekt ustawy zakłada również wprowadzenie zmian w zakresie postępowania dyscyplinarnego w sądownictwie powszechnym, wojskowym oraz w prokuraturze, w związku z planami utworzenia Izby Dyscyplinarnej.


Informacje o głównych kierunkach zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym, które przewiduje prezydencki projekt, a także jego treść i uzasadnienie znajdują się na prezydenckiej stronie internetowej: http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/zgloszone/art,17,projekt-ustawy-o-sadzie-najwyzszym.html.

 

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Poleć znajomemu

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 08-08-2017
Osoba udostępniająca na stronie: Beata Zubowicz
Data ostatniej modyfikacji: 30-11-2017
Osoba modyfikująca: Beata Zubowicz