| | |
A | A | A
Poniedziałek, 31 lipca 2017

Petycja w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym

Petycja jest odpowiedzią na decyzję Pana Prezydenta o przekazaniu Sejmowi do ponownego rozpatrzenia (zawetowaniu) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Sądzie Najwyższym, a także na zapowiedź przygotowania prezydenckiego projektu ustawy w tym zakresie.

 

Autor petycji przedstawia własny projekt ustawy nowelizującej ustawę o Sądzie Najwyższym.

 

Wnoszący został poinformowany, że przekazane przez niego uwagi do ustawy o Sądzie Najwyższym zostały przeanalizowane w ramach prac nad projektami ustaw, których przygotowanie zapowiedział Prezydent RP.


25 września br. Prezydent RP wywiązując się ze złożonej wcześniej deklaracji, przedstawił założenia do nowej wersji projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Głównym celem projektu jest odbudowanie zaufania pomiędzy obywatelami i organami wymiaru sprawiedliwości. Proponowane rozwiązania mają przede wszystkim zapewnić realizację zasady sprawiedliwości społecznej oraz transparentność działalności Sądu Najwyższego.

 

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Poleć znajomemu

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 31-07-2017
Osoba udostępniająca na stronie: Beata Zubowicz
Data ostatniej modyfikacji: 16-02-2018
Osoba modyfikująca: Beata Zubowicz