| | |
A | A | A
Wtorek, 25 lipca 2017

Petycja dotycząca edukacji prawnej

Autor petycji sygnalizuje potrzebę uwzględnienia w projektach mających na celu uzdrowienie wymiaru sprawiedliwości także aspektu edukacji prawnej. Chciałby aby w proces podnoszenia świadomość i kultury prawnej obywateli zostały włączone placówki szkolne.

 

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało autora petycji o zapoznaniu się z jej treścią i zgłaszanym postulatem.


Jednocześnie wskazano, że Pan Prezydent przy współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości i Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości przygotował i skierował do Sejmu RP prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 1868). Nowelizacja m.in. doprecyzowuje przepisy poświęcone realizacji zadania z zakresu edukacji prawnej. Proponuje się włączenie do świadczenia usług edukacyjnych organizacji pozarządowych, które jak podkreślono „z uwagi na prowadzoną działalność są w stanie określić tematykę przedsięwzięć edukacyjnych, która wynika z realnego zapotrzebowania”.


Treść projektu oraz informacje dotyczące przebiegu prac legislacyjnych dostępne są na stronie internetowej Sejmu RP: www.sejm.gov.pl

 

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Pliki do pobrania

Poleć znajomemu

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 25-07-2017
Osoba udostępniająca na stronie: Beata Zubowicz
Data ostatniej modyfikacji: 16-02-2018
Osoba modyfikująca: Beata Zubowicz