| | |
A | A | A
Czwartek, 7 września 2017

Petycja o obniżenie wieku emerytalnego osób głuchych

Wnoszący apeluje o ustawowe przyznanie osobom głuchym, legitymującym się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz audiogramem wskazującym na ubytek słuchu powyżej 80 dB, prawa do przechodzenie na emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym, tj. 55 lat - kobiety i 60– mężczyźni, przy jednoczesnym umożliwieniu im łączenia przyszłej emerytury ze świadczeniem rentowym.

 

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało autora petycji o zapoznaniu się z przedstawionym w niej postulatem oraz powiadomiło o przekazaniu petycji do merytorycznego rozpatrzenia Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wnoszący petycję: Stanisław Porowski

Poleć znajomemu

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 07-09-2017
Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Pawlak
Data ostatniej modyfikacji: 15-02-2018
Osoba modyfikująca: Małgorzata Kołodzińska