Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 11 września 2017

Petycja w sprawie zmiany Konstytucji w zakresie rozszerzenia Art. 69

Wnoszący zwraca się do Głowy Państwa z prośbą o podjęcie inicjatywy w zakresie nowelizacji art. 69 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który obecnie brzmi:

Art. 69 Osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie z ustawą, pomocy w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji.

 

Autor petycji proponuje aby uzupełnić go o poniższą treść: „Władze publiczne będą chronić i podnosić wartość polskiego języka migowego, jako przejawu kultury i środka zapewniającego dostęp do nauki oraz równość szans.”

Biuro Dialogu i Korespondencji podziękowało za nadesłane propozycje. Wnoszący został także poinformowany o przekazaniu petycji do Zespołu zajmującego się m.in. porządkowanie i katalogowanie opinii i sugestii dotyczących referendum i kierunków zmian przepisów Konstytucji RP pod kątem wykorzystania w pracach referendalnych i późniejszych działaniach legislacyjnych.

 

Wnoszący petycję: Stanisław Porowski

Poleć znajomemu

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 11-09-2017
Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Pawlak
Data ostatniej modyfikacji: 15-02-2018
Osoba modyfikująca: Małgorzata Kołodzińska