| | |
A | A | A
Piątek, 1 września 2017

Petycja w sprawie zmiany Konstytucji w zakresie art. 178 ust. 3

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa zwróciła się do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy w zakresie zmiany art. 178 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który obecnie brzmi:

 

„Sędzia nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów.”

 

Autorzy petycji chcieliby, aby został wyeliminowany zapis zabraniający sędziom przynależności do związków zawodowych. Proponują aby nowe rozwiązanie w tym zakresie było wzorowane na obywatelskim projekcie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1994 roku autorstwa NSZZ „Solidarność”.

 

Biuro Dialogu i Korespondencji podziękowało za nadesłane propozycje i poinformowało o ich przeanalizowaniu przez specjalistów i ekspertów do tego powołanych.

 

Wnoszący petycję: Marcin Puźniak, zastępca przewodniczącego, pełnomocnik Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa

Poleć znajomemu

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 01-09-2017
Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Pawlak
Data ostatniej modyfikacji: 16-05-2018
Osoba modyfikująca: Katarzyna Glazer