| | |
A | A | A
Środa, 13 września 2017

Petycja dotycząca Kodeksu karnego

Autor petycji postuluje wprowadzenie do polskiego Kodeksu karnego kary śmierci. Ponadto przedstawia swoje opinie i propozycje w zakresie karnoprawnej ochrony osób poniżej 18. roku  życia przed wykorzystywaniem seksualnym.

 

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało autora petycji o zapoznaniu się z jej treścią i zgłaszanym postulatem. Jednocześnie petycja została przekazana w celu rozpatrzenia do Ministerstwa Sprawiedliwości

 

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Poleć znajomemu

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 13-09-2017
Osoba udostępniająca na stronie: Małgorzata Kołodzińska
Data ostatniej modyfikacji: 15-02-2018
Osoba modyfikująca: Małgorzata Kołodzińska