Dodatkowe narzędzia

Piątek, 15 września 2017

Petycja dotycząca reformy wymiaru sprawiedliwości

Wnoszący apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zwolnienie osób ubogich, korzystających z pomocy ośrodków pomocy społecznej oraz niepełnosprawnych od konieczności ponoszenia kosztów i opłat sądowych oraz udostępnienie im wszelkiej pomocy prawnej.

 

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało autora petycji o zapoznaniu się z przedstawionym w niej postulatem oraz powiadomiło o przekazaniu petycji do merytorycznego rozpatrzenia Ministerstwu Sprawiedliwości.

 

Wnoszący został także poinformowany o prezydenckim  projekcie ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ma na celu m.in. rozszerzenie zakresu podmiotowego i przedmiotowego ustawy.

 

Na stronie internetowej Sejmu RP (www.sejm.gov.pl ) opublikowano treść przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy (druk sejmowy nr 1868) oraz na bieżąco umieszczane są informacje o przebiegiem procesu legislacyjnego.

 

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Poleć znajomemu

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 15-09-2017
Osoba udostępniająca na stronie: Małgorzata Kołodzińska
Data ostatniej modyfikacji: 15-02-2018
Osoba modyfikująca: Beata Zubowicz