Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 14 września 2017

Petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi

Wnoszący sygnalizuje problemy w zakresie realizacji ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Na podstawie własnego przykładu wskazuje, że w związku z okresowym wstrzymywaniem  przez Bank Gospodarstwa Krajowego przyjmowania wniosków od nabywców o dofinansowanie wkładu własnego w związku z nabyciem mieszkania, część rodzin i osób straciło prawo do skorzystania z dodatkowego finansowego wsparcia określonego w art. 8 ww. ustawy.

 

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało autora petycji o zapoznaniu się z jej treścią i zgłaszanym postulatem. Jednocześnie petycja została przekazana w celu rozpatrzenia do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

 

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Poleć znajomemu

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 14-09-2017
Osoba udostępniająca na stronie: Beata Zubowicz
Data ostatniej modyfikacji: 22-11-2017
Osoba modyfikująca: Beata Zubowicz