| | |
A | A | A
Środa, 30 sierpnia 2017

Petycja w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej osobom niepełnosprawnym

Wnoszący na przykładzie własnej sprawy krytycznie ocenia system udzielania wsparcia osobom niepełnosprawnym z systemu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych. Zwraca się do różnych adresatów, w tym do Prezydenta RP o dokonanie zmiany m.in. w zakresie obliczania progu dochodowego beneficjentów.

 

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało autora petycji o zapoznaniu się z przedstawionym w niej postulatem i zgłaszanymi postulatami oraz powiadomiło o przekazaniu petycji do merytorycznego rozpatrzenia Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Poleć znajomemu

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 30-08-2017
Osoba udostępniająca na stronie: Małgorzata Kołodzińska
Data ostatniej modyfikacji: 29-11-2017
Osoba modyfikująca: Małgorzata Kołodzińska