| | |
A | A | A
Środa, 8 marca 2017

Petycja wielokrotna

W ramach zorganizowanej akcji społecznej do Kancelarii Prezydenta RP od 9 marca br. zaczęły napływać drogą elektroniczną jednobrzmiące petycje zawierające apel do Prezydenta RP o skierowanie do Parlamentu inicjatywy ustawodawczej o prawną ochronę życia dzieci, u których stwierdzono podejrzenie niepełnosprawności.

 

W okresie od 9 marca do 8 maja 2017 roku wpłynęło 5 371 takich apeli. Ponadto pocztą tradycyjną nadesłano 58 wyrazów poparcia dla tej akcji.

 

O zawartym w petycji postulacie Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało kierownictwo Kancelarii.

 

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Poleć znajomemu

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 08-03-2017
Osoba udostępniająca na stronie: Beata Zubowicz
Data ostatniej modyfikacji: 20-02-2018
Osoba modyfikująca: Beata Zubowicz