| | |
A | A | A
Piątek, 20 października 2017

Petycja dotycząca zasad obliczania emerytur

Wnoszący apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 
Piątek, 13 października 2017

Petycja w sprawie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

13 października 2017 roku przedstawiciele Biura Dialogu i Korespondencji odebrali petycję zawierającą apel do Prezydenta RP o zawetowanie ustawy z 15 września 2017 roku o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. 
Czwartek, 12 października 2017

Petycja w sprawie rozwiązania problemów kredytobiorców posiadających kredyty indeksowane lub denominowane do walut obcych

Wnoszący postuluje rozwiązanie problemów osób spłacających kredyty mieszkaniowe odnoszone do walut obcych w oparciu o szwedzki model wspierania przez państwo osób zaciągających kredyty zabezpieczone hipoteką. 
Piątek, 29 września 2017

Petycja w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Wnoszący zwraca się do Prezydenta RP z prośba o rozważenie dokonania autokorekty projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym. 
Poniedziałek, 25 września 2017

Petycja o zmianę ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

Autor petycji zwraca się do Prezydenta RP z apelem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do dodania do art. 8 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ustępu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na petycję. 
Poniedziałek, 18 września 2017

Petycja w sprawie zmiany Prawa prasowego

Autor petycji uważa, że istnieje potrzeba powołania Pełnomocnika Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do Spraw Prasy, a także utworzenia Rady do Spraw Prasy. W związku z tym apeluje, aby Prezydent RP podjął inicjatywę ustawodawczą w tym zakresie. 
Piątek, 15 września 2017

Petycja dotycząca reformy wymiaru sprawiedliwości

Wnoszący apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zwolnienie osób ubogich, korzystających z pomocy ośrodków pomocy społecznej oraz niepełnosprawnych od konieczności ponoszenia kosztów i opłat sądowych. 
Czwartek, 14 września 2017

Petycja dotycząca podniesienia limitów zarobkowania do rent socjalnych

Wnoszący apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej. 
1 POPRZEDNIA 1234567  8
Poleć znajomemu