| | |
A | A | A
Czwartek, 14 września 2017

Petycja dotycząca podniesienia limitów zarobkowania do rent socjalnych

Wnoszący apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej. 
Środa, 13 września 2017

Petycja dotycząca Kodeksu karnego

Autor petycji postuluje wprowadzenie do polskiego Kodeksu karnego kary śmierci. Ponadto przedstawia swoje opinie i propozycje w zakresie karnoprawnej ochrony osób poniżej 18. roku życia przed wykorzystywaniem seksualnym. 
Wtorek, 12 września 2017

Petycja w sprawie odpowiedzialności karnej polityków

Autor petycji zwraca się do Prezydenta RP z apelem o wprowadzenie w ramach zapowiadanych prac nad zmianą Konstytucji RP sankcji karnej dla polityków partii rządzącej, za której rządów PKB spada lub którzy działają na szkodę państwa. 
Poniedziałek, 11 września 2017

Petycja w sprawie zmiany Konstytucji w zakresie rozszerzenia Art. 69

Wnoszący zwraca się do Głowy Państwa z prośbą o podjęcie inicjatywy w zakresie nowelizacji art. 69 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 
Czwartek, 7 września 2017

Petycja o obniżenie wieku emerytalnego osób głuchych

Wnoszący apeluje o ustawowe przyznanie osobom głuchym, legitymującym się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz audiogramem wskazującym na ubytek słuchu powyżej 80 dB, prawa do przechodzenie na emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym. 
Wtorek, 5 września 2017

Petycja o wprowadzenie zakazu uboju rytualnego w Polsce

Apele do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy legislacyjnej zmierzającej do wprowadzenia całkowitego zakazu uboju rytualnego. 
Piątek, 1 września 2017

Petycja w sprawie zmiany Konstytucji w zakresie art. 178 ust. 3

Autorzy petycji chcieliby, aby został wyeliminowany zapis zabraniający sędziom przynależności do związków zawodowych. 
Środa, 30 sierpnia 2017

Petycja w sprawie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji

Autor petycji zwrócił się do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, której celem miałoby być wykreślenie art. 15c ust. 3 ustawy z dnia 30 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji. 
1 POPRZEDNIA 1234567  8
Poleć znajomemu