| | |
A | A | A
Środa, 30 sierpnia 2017

Petycja w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej osobom niepełnosprawnym

Wnoszący na przykładzie własnej sprawy krytycznie ocenia system udzielania wsparcia osobom niepełnosprawnym z systemu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych. Zwraca się do różnych adresatów, w tym do Prezydenta RP o dokonanie zmiany. 
Wtorek, 29 sierpnia 2017

Petycja w sprawie obywatelskich ustaw

Wnoszący m.in. postulują wprowadzenie ułatwień w zbiórce 100 tysięcy podpisów pod obywatelskimi projektami ustaw. 
Poniedziałek, 28 sierpnia 2017

Petycja o podniesienie zarobków lekarzy rezydentów

Autor petycji zwraca uwagę na niskie wynagrodzenia młodych lekarzy rezydentów. Wskazuje, że zbyt niskie wynagrodzenie za pracę sprzyjają emigracji młodych lekarzy, chociaż chcieliby pracować w Polsce i tu założyć swoje rodziny. 
Piątek, 25 sierpnia 2017

Petycja w sprawie zmiany systemu szczepień obowiązkowych

Apele do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy legislacyjnej zmierzającej do zmiany systemu szczepień obowiązkowych lub wprowadzenie dobrowolności szczepień ochronnych. 
Piątek, 11 sierpnia 2017

Petycja w sprawie ochrony polskich rodzin

Wnoszący petycję postuluje m.in. wprowadzenie ustawowego zakazu adopcji zagranicznej dziecka niespokrewnionego z osobą adoptującą chyba, że podyktowana jest ona koniecznością ratowania życia lub zdrowia dziecka co miałaby stwierdzać komisja lekarska. 
Wtorek, 8 sierpnia 2017

Petycja dotycząca reformy wymiaru sprawiedliwości

Wnoszący proponuje powołanie Sądów Obywatelskich, do których kompetencji należeć miałoby rozpatrywanie spraw dyscyplinarnych sędziów oraz innych funkcjonariuszy państwowych: policjantów, prokuratorów, komorników itd. 
Środa, 2 sierpnia 2017

Petycja w sprawie reformy sądownictwa rodzinnego

Wnoszący sygnalizuje potrzebę podjęcia działań zapobiegających alienacji rodzicielskiej w toku postepowania sądowego oraz uwzględnienie w prezydenckich projektach ustaw reformujących sądownictwo przedłożonych rekomendacji. 
Środa, 2 sierpnia 2017

Apel o zawetowanie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze

Autorzy petycji apelują do Prezydenta RP o przekazanie Sejmowi do ponownego rozpatrzenia ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze. 
1 POPRZEDNIA 1234567  8
Poleć znajomemu