| | |
A | A | A
Środa, 5 lipca 2017

Apel o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie prawnego uregulowania standardów jakości powietrza

Wnoszący zwracają uwagę, że w Polsce brak jest przepisów całościowo regulujących kwestie związane z emisją uciążliwych zapachów. Apelują do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, która uregulowałaby standardy jakości powietrza. 
Poniedziałek, 26 czerwca 2017

Petycja w sprawie zmiany Konstytucji

Wnoszący przedstawia swoją propozycję treści: preambuły, jaka powinna znaleźć się w nowej Konstytucji oraz przepisów regulujących kwestie wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela. 
Piątek, 23 czerwca 2017

Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy legislacyjnej w zakresie nowelizacji Kodeksu karnego i Kodeksu wykroczeń

Uczestnicy manifestacji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Dzielny Ojciec.PL złożyli na ręce przedstawicieli Biura Dialogu i Korespondencji petycję w sprawie podjęcia inicjatywy legislacyjnej w zakresie nowelizacji Kodeksu karnego i Kodeksu wykroczeń. 
Wtorek, 20 czerwca 2017

Petycja dotycząca Zasad techniki prawodawczej oraz art. 139 Konstytucji

Autor petycji postuluje dodanie do § 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” ustępu 2 w brzmieniu: „Przy redagowaniu tekstu prawnego należy uwzględniać prawnicze reguły inferencyjne”. 
Piątek, 9 czerwca 2017

Petycja w sprawie usunięcia z przestrzeni publicznej wszelkich symboli sowieckiego reżimu

Wnoszący zwraca się do Prezydenta RP z apelem o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do usunięcia z przestrzeni publicznej obiektów wdzięczności Armii Radzieckiej oraz Braterstwa Broni. 
Poniedziałek, 29 maja 2017

Petycja w sprawie zmiany Konstytucji w zakresie Art. 70 ust. 2.

Wnoszący zwraca się do Głowy Państwa z prośbą o podjęcie inicjatywy w zakresie nowelizacji art. 70 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 
Czwartek, 18 maja 2017

Petycja zawierająca apel do Prezydenta RP o zarządzenie ogólnokrajowego referendum w sprawie reformy edukacji

W imieniu Komitetu Referendalnego w siedzibie Kancelarii Prezydenta RP przy ul. Wiejskiej 10 została złożona w czwartek petycja adresowana do Prezydenta RP Andrzeja Dudy zawierająca apel o zarządzenie referendum w sprawie reformy edukacji. 
Środa, 17 maja 2017

Petycja w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (druk sejmowy 1105)

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego zwrócił się do Prezydenta RP o podjęcie działań mających na celu niedopuszczenie do uchwalenia i wejścia w życie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin. 
1 POPRZEDNIA 2345678  8
Poleć znajomemu