| | |
A | A | A
Wtorek, 9 maja 2017

Petycja w sprawie zmiany Kodeksu postępowania administracyjnego

Wnoszący powołując się na przysługujące Prezydentowi RP prawo do inicjatywy ustawodawczej, zawraca się z prośbą do Głowy Państwa o skorzystanie z tego uprawnienia i przygotowanie nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego. 
Poniedziałek, 8 maja 2017

Petycja wielokrotna

W odpowiedzi na wystąpienie Prezydenta RP Andrzeja Dudy, od 8 maja br. zaczęły napływać jednobrzmiące apele o zmianę art. 38 Konstytucji przez doprecyzowanie prawnych gwarancji ochrony życia, od poczęcia do naturalnej śmierci. 
Wtorek, 2 maja 2017

Apel o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu ograniczenie dystrybucji materiałów pornograficznych

Wnoszący przedstawia własny projekt ustawy o zapobieganiu ciężkim przestępstwom seksualnym wymierzonym przeciwko dzieciom i kobietom. 
Czwartek, 13 kwietnia 2017

Apel o wycofanie przez Prezydenta RP z Sejmu projektu ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki.

Uczestnicy manifestacji zorganizowanej m.in. przez Stowarzyszenie „Stop Bankowemu Bezprawiu” przekazali apel o wycofanie z Sejmu prezydenckiego projektu ustawy o zwrocie niektórych świadczeń wynikających z umów kredytu i pożyczki. 
Poniedziałek, 27 marca 2017

Petycja wielokrotna

W ramach zorganizowanej akcji społecznej do Kancelarii Prezydenta RP wpłynęło 20 jednobrzmiących pism zawierających apel o wstrzymanie likwidacji Kopalni Węgla Kamiennego „Krupiński”. 
Poniedziałek, 20 marca 2017

Petycja w sprawie zmiany Konstytucji w zakresie Art. 125 pkt 2 i 3 oraz Art. 235 pkt 1

Wnoszący przywołując przysługujące Prezydentowi RP prawo do inicjowania zmian w Konstytucji, zwraca się z prośbą do Głowy Państwa o skorzystanie z tego uprawnienia i przygotowanie nowelizacji w zakresie zasad zwoływania referendum ogólnokrajowego. 
Środa, 8 marca 2017

Petycja wielokrotna

Do Kancelarii Prezydenta RP od 9 marca br. zaczęły napływać jednobrzmiące petycje zawierające apel do Prezydenta RP o skierowanie do Parlamentu inicjatywy ustawodawczej o prawną ochronę życia dzieci, u których stwierdzono podejrzenie niepełnosprawności. 
Piątek, 3 marca 2017

Petycja zawierająca apel o zmianę Kodeksu cywilnego w zakresie dziedziczenia ustawowego

Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich poinformowało wnoszącego o zapoznaniu się z wyrażonym w petycji apelem. 
1 POPRZEDNIA 2345678  8
Poleć znajomemu