| | |
A | A | A
Wtorek, 28 lutego 2017

Petycja zawiera postulat nowelizacji ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach oraz apel o przywrócenie realnej ochrony drzew

Wprowadzone od 1 stycznia 2017 r. regulacje w zakresie wycinku drzew znacząco zliberalizowały poprzednio obowiązujący stan prawny. Do Sejmu RP wpłynęły trzy projekty nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody. 
Poniedziałek, 30 stycznia 2017

Petycja zawierająca apel o zmianę art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych

Petycja została przekazana do wiadomości i ewentualnego wykorzystania Zespołowi Analiz Systemowych w Kancelarii Prezydenta RP. 
Wtorek, 17 stycznia 2017

Petycja dotycząca podjęcia przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w przedmiocie pełnej rekompensaty za tzw. mienie zabużańskie

Piszący postuluje wprowadzenie pełnej (100%) rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
Poniedziałek, 9 stycznia 2017

Petycja wielokrotna

Do Kancelarii Prezydenta RP wpłynęło 21 jednobrzmiących petycji od indywidualnych osób zawierających apel o niepodpisywanie przez Prezydenta RP ustaw oświatowych. 
1 POPRZEDNIA 2345678
Poleć znajomemu