Menu rozwijane

20 października 2017

Wnoszący apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało autora petycji o zapoznaniu się z przedstawionym w niej postulatem oraz powiadomiło o przekazaniu petycji do merytorycznego rozpatrzenia Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wnoszący petycję: Jędrzej Kosiński

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 20-10-2017
Osoba udostępniająca na stronie: Beata Zubowicz
Data ostatniej modyfikacji: 15-02-2018
Osoba modyfikująca: Beata Zubowicz