Menu rozwijane

23 października 2017

Wnoszący apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji art. 16 ust. 6 ustawy z dnia  28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało autora petycji o zapoznaniu się z przedstawionym w niej postulatem oraz powiadomiło o przekazaniu petycji do merytorycznego rozpatrzenia Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 23-10-2017
Osoba udostępniająca na stronie: Beata Zubowicz
Data ostatniej modyfikacji: 14-02-2018
Osoba modyfikująca: Beata Zubowicz